Ramhälls gruvor

The Mines of Ramhäll

Ramhäll ligger några mil utanför Uppsala, i Östhammars kommun. Gruvbrytning har pågått här sedan 1700-talet, och i större omfattning sedan mitten av 1800-talet. I slutet av 1970-talet lades gruvorna ned.

The Ramhäll Mines are situated approximately 25 miles outside the city of Uppsala, Sweden, in the municipality of Östhammar. Mining has taken place here since the 18:th century, and on a larger scale since the middle of the 19:th century. The mines were closed in the late 1970’s and the buildings are now abandoned.

Continue reading

Spökstaden

The Ghost Town of Grängesberg

I den numera nedlagda gruvan i Grängesberg – Bergslagens största järnmalmsfyndighet – har malm brutits sedan 1500-talet. I början av 1900-talet började man bryta under jord och marken blev med tiden så underminerad att man under 1970-talet flyttade centrum. Det gamla samhället har delvis rasat ned i gruvan, men i ”den förbjudna zonen” finns fortfarande spår av gammal bebyggelse.

Grängesberg, a former iron mining town in central Sweden, had to be moved in the 1970’s due to undermining. In the nowadays sealed off area traces of the old town can still be found while parts of the town have fallen down into the mine.

Continue reading

Reaktor R1

Nuclear Reactor R1

På femtiotalet levde drömmen om atomkraften. Kärnenergi sågs som den framtida energikällan och man hade inte ännu bestämt sig för om Sverige skulle skaffa egna kärnvapen eller ej. Under centrala Stockholm byggdes Sveriges första kärnreaktor.

During the fifties the dream of nuclear power lived strong. Nuclear energy was seen as a the future energy source and Sweden had still not made a decision whether to manufacture nuclear weapons or not. Under central Stockholm the first Swedish nuclear reactor was built.

Continue reading