Spökstaden

The Ghost Town of Grängesberg

I den numera nedlagda gruvan i Grängesberg – Bergslagens största järnmalmsfyndighet – har malm brutits sedan 1500-talet. I början av 1900-talet började man bryta under jord och marken blev med tiden så underminerad att man under 1970-talet flyttade centrum. Det gamla samhället har delvis rasat ned i gruvan, men i ”den förbjudna zonen” finns fortfarande spår av gammal bebyggelse.

Grängesberg, a former iron mining town in central Sweden, had to be moved in the 1970’s due to undermining. In the nowadays sealed off area traces of the old town can still be found while parts of the town have fallen down into the mine.

Enstaka byggnader står fortfarande kvar i det numera avspärrade området.  Andra har försvunnit ned i gruvhålet.

A few buildings still remain in the now sealed off area. Others have disappeared down into the mine.

Det här har varit en omformarstation för elkraft.

This used to be an electric power substation.

Världens första kommersiella överföring av trefasväxelström skedde 1893 mellan närbelägna Hällsjön och Grängesberg, en sträcka på ca 12 km.

The first commercial distribution of three phase alternating current in the world took place here in 1893.

Byggnaderna kollapsar mer och mer, dels av väder och vind, men även på grund av den instabila marken.

The buildings are slowly collapsing, partly due to weather conditions, partly due to the unstable ground.

Här hittar man också rester av annat än byggnader.

It it not just remnants of old buildings that can be found here.

Sättningar i marken har gjort byggnaderna tämligen instabila.

Subsidience has made the buildings become rather unstable.

Delar av samhället har rasat ner i gruvhålet, andra delar är på god väg.

Parts of the old town have fallen down into the mine, others are on the way.

Stora sprickor i berggrunden löper genom skogen i det avspärrade området.

Large cracks in the bedrock run through the forest in the sealed off area.

På vissa ställen är sprickorna närmare tiotalet meter djupa och man kan vandra ned i dem.

In some places the cracks are almost ten metres deep and you can walk down into them.

Troligen är marken här i ”den förbjudna zonen” säker just nu. Men gruvgångarna är vattenfyllda och då det finns mycket malm kvar finns vissa tankar på att öppna gruvan igen. Skulle detta ske måste vattnet pumpas ut och då skulle det här området kollapsa och försvinna.

The ground in the ”forbidden zone” is probably rather safe at the moment. But the mine is filled with water and a lot of ore still remains in the ground. There have been thoughts about re-opening the mine, and in that case the mine must be drained. Should that happen this area will collapse and disappear. 

Det här huset står bara till en del kvar ovanför gruvhålet.

This building is only partially standing above the mine.

Resten har rasat ned.

The rest has fallen down.

Och nere på gruvhålets botten försvinner sakta resterna av det gamla gruvsamhället.

Parts of the old town are now resting on the bottom of the water filled mine.

  

Här ett intressant radioprogram om gamla Gränges: http://sverigesradio.se/sida/ljud/918487

3 thoughts on “Spökstaden

  1. Det vart klart för någon vecka sedan att gruvan får öppnas igen. Tanken är att produktionen ska starta 2016 om jag inte mins helt fel.

    • Intressant! JAg har sett rykten om att det skulle vara på gång, men det är alltså klart nu? Ska de tömma de gamla orterna på vatten då tro?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.