Korsnäs timmerränna – tre ovanliga mil

The Korsnäs log canal

Mellan Untrafjärden i Dalälven och Gävle stad finns en ovanlig förbindelse: En tre mil lång timmerränna, delvis byggd i form av en akvedukt i trä. Den första versionen byggdes 1898 men rännan har byggts om flera gånger sedan dess, sista gången 1950. Det är den längsta timmerrännan i Sverige.

The Untrafjärden lake in the Dala River and the city of Gävle are connected in a somewhat unusual way: By a 30 km/18 miles long log canal, partly built as a wooden aqueduct. The first version of the canal was built in 1898, but it has since then been re-built a number of times up until 1950. It is the longest log canal in Sweden..

Continue reading

Ångsågen

The steam powered sawmill

Ångsågen var den första industrin som kom till det Uppländska samhället Örbyhus, ungefär när 1800-talet övergick i 1900-tal. Förutom såg och hyvleri hade man här även en snickerifabrik. Vid den tillverkades den svenska paviljongen vid världsutställningen i Barcelona 1929.

The steam sawmill was the first industry to be established in the small township of Örbyhus in Uppland, Sweden, approximately when the 19:th century turned into the 20:th. Apart from a sawmill and a planing mill there was also a  joinery shop at the site. The Swedish pavillion at the World’s fair in Barcelona 1929 was made here.

Continue reading

Litet bruk vid skogens slut

The little plant by the end of the forest

En dag runt mitten av 1940-talet stängdes det lilla kalkbruket. Arbetarna ställde ifrån sig sina kärror och gick hem. Bruket  hade det bara varit igång i tio år när konkurrenten köpte upp det för att omedelbart lägga ned det. Men bruket står fortfarande kvar vid skogskanten, relativt välbevarat trots den tid som gått.

A day in the mid 1940’s the small lime kiln plant was closed. The workers put their wheel barrows to the side and went home. The plant had only been in operation for ten years when the competitor bought it just to close it down. But the building still stands by the edge of the forest, relatively well preserved despite the years that have passed.

Continue reading

Strå kalkbruk

The Strå Lime Kiln Plant

[Rivet/Torn down 2014] Vid slutet av 1800-talet köpte Löjtnanten Carl Frunck mark i Sala. Han skulle bygga en bostad, men när sprängningarna startade  upptäckte han kalk. Han köpte då upp mer mark i området och började bryta kalksten. I början bröts det rå kalksten som kördes till stationen i Sala i gödselkärror. Det sägs att Carl Frunck  oftast gick  beväpnad och då och då jagade sina arbetare med knölpåk.

Continue reading

Tegelrester

Heby – mellan Uppsala och Sala – var en gång en riktig tegelmetropol, centralort i ett område med omfattande tegeltillverkning. Leran i Hebytrakten lämpade sig särskilt väl för tunt tegel, sådant som används i takpannor och rörledningar, till skillnad från murtegel som de flesta andra tegelbruk i landet producerade. Men 1980 tog tegelepoken slut.

Continue reading