Spökslottet

Nej, spökslottet är inget spökslott även om det sägs att det hittats spår av ockulta lekar i källaren. I själva verket var det bostad för tyska tjänstemän som arbetade vid det järnbruk som en gång fanns här. För här låg under 150 år regionens största industri.  Det är svårt att tro när man idag besöker platsen då nästan ingenting finns kvar.

Continue reading

Gästgiveriet

I början av 1600-talet huserade Stureätten på den här gården. Sedan dess har både en greve och en riddare bott här med sina familjer.  Men mot slutet av 1800-talet gick gården in i en helt annan och livligare tillvaro. Då blev den gästgiveri och skjutshåll, en plats för resande på den svenska  landsbygden att ta igen sig på innan man fortsatte sin resa med förhoppningsvis utvilade hästar.

Continue reading

Sommarkväll i bergrummet

A summer evening in the underground bunker

Plötsligt ligger bara bergrummet med öppen dörr där. Det är svårt att stå emot att gå in och ta en titt. Insidan visar sig vara unken, förfallen, fuktig, liten och tom och tämligen ointressant. Men så skiner solen in genom dörren…

Suddenly there is an open door to an underground bunker right in front of you. It is hard to resist going in for a look. The inside turns out to be murky, decayed, damp, small end empty and on the whole rather uninteresting. But then the sun shines in through the door… 

Continue reading