Litet bruk vid skogens slut

The little plant by the end of the forest

En dag runt mitten av 1940-talet stängdes det lilla kalkbruket. Arbetarna ställde ifrån sig sina kärror och gick hem. Bruket  hade det bara varit igång i tio år när konkurrenten köpte upp det för att omedelbart lägga ned det. Men bruket står fortfarande kvar vid skogskanten, relativt välbevarat trots den tid som gått.

A day in the mid 1940’s the small lime kiln plant was closed. The workers put their wheel barrows to the side and went home. The plant had only been in operation for ten years when the competitor bought it just to close it down. But the building still stands by the edge of the forest, relatively well preserved despite the years that have passed.

Continue reading

Rajtet finns inte längre

Rajtet is gone

[Rivet/Torn down 2013] Har precis nåtts av beskedet att ödehuset Rajtet revs för någon dag sedan. Troligen var det enda möjliga utvägen, men det är ändå trist att ett av Sveriges mest kända ödehus nu försvunnit för alltid.

I have just been informed that the abandoned house called Rajtet was torn down a day or two ago. There was probably no alternative, but it’s still sad that one of the most well known abandoned houses in Sweden is gone forever.

Continue reading

Gästgiveriet

I början av 1600-talet huserade Stureätten på den här gården. Sedan dess har både en greve och en riddare bott här med sina familjer.  Men mot slutet av 1800-talet gick gården in i en helt annan och livligare tillvaro. Då blev den gästgiveri och skjutshåll, en plats för resande på den svenska  landsbygden att ta igen sig på innan man fortsatte sin resa med förhoppningsvis utvilade hästar.

Continue reading

Pattons hage

En övergiven skyddsbunker och en välpepprad signalskylt. En gång var här ett militärt övningsområde,  nu är det naturskyddsområde och i det här hörnet, inkilat mellan Uppsalastadsdelarna Norby och Gottsunda, har hundrastare, ryttare och skidåkare tagit över.

Men var kommer det udda namnet ifrån? Platsen är förstås uppkallad efter den berömde amerikanske generalen George S. Patton. I slutet av 1945 besökte han Uppsala för att tillsammans med bland andra prins Gustaf Adolf bevittna en militärövning med Upplands regemente. Vid dagens  slut samlades bataljonen tillsammans med Patton just på den här platsen för att gå igenom händelseförloppet under övningen.

Patton besökte f ö Sverige även 1912. Då deltog han i OS, grenen var femkamp. Emellertid tog han under skyttetävlan till för grov ammunition så måltavlan demolerades och skotten underkändes.

Källa: ekensholm.se

 

Strå kalkbruk

The Strå Lime Kiln Plant

[Rivet/Torn down 2014] Vid slutet av 1800-talet köpte Löjtnanten Carl Frunck mark i Sala. Han skulle bygga en bostad, men när sprängningarna startade  upptäckte han kalk. Han köpte då upp mer mark i området och började bryta kalksten. I början bröts det rå kalksten som kördes till stationen i Sala i gödselkärror. Det sägs att Carl Frunck  oftast gick  beväpnad och då och då jagade sina arbetare med knölpåk.

Continue reading

Tegelrester

Heby – mellan Uppsala och Sala – var en gång en riktig tegelmetropol, centralort i ett område med omfattande tegeltillverkning. Leran i Hebytrakten lämpade sig särskilt väl för tunt tegel, sådant som används i takpannor och rörledningar, till skillnad från murtegel som de flesta andra tegelbruk i landet producerade. Men 1980 tog tegelepoken slut.

Continue reading

Sommarkväll i bergrummet

A summer evening in the underground bunker

Plötsligt ligger bara bergrummet med öppen dörr där. Det är svårt att stå emot att gå in och ta en titt. Insidan visar sig vara unken, förfallen, fuktig, liten och tom och tämligen ointressant. Men så skiner solen in genom dörren…

Suddenly there is an open door to an underground bunker right in front of you. It is hard to resist going in for a look. The inside turns out to be murky, decayed, damp, small end empty and on the whole rather uninteresting. But then the sun shines in through the door… 

Continue reading

Östra Silvbergs gruvor

The mines of Östra Silvberg

Östra Silvbergs gruvor är en av Sveriges äldsta gruvor. Här utvanns mycket silver under 1400-talet men bottenprover visar att brytning kan ha förekommit så tidigt som 700-800-talet. Gruvhålen är numera vattenfyllda med ett karakteristiskt vitriolblå vatten.

Östra Silvberg – one of Sweden’s oldest mines. During the 15:th century this was an important silver mine. The mine holes are now water filled with a characteristic bright blue water.

Continue reading