Spökslottet

Nej, spökslottet är inget spökslott även om det sägs att det hittats spår av ockulta lekar i källaren. I själva verket var det bostad för tyska tjänstemän som arbetade vid det järnbruk som en gång fanns här. För här låg under 150 år regionens största industri.  Det är svårt att tro när man idag besöker platsen då nästan ingenting finns kvar.

Continue reading

Korsnäs timmerränna – tre ovanliga mil

The Korsnäs log canal

Mellan Untrafjärden i Dalälven och Gävle stad finns en ovanlig förbindelse: En tre mil lång timmerränna, delvis byggd i form av en akvedukt i trä. Den första versionen byggdes 1898 men rännan har byggts om flera gånger sedan dess, sista gången 1950. Det är den längsta timmerrännan i Sverige.

The Untrafjärden lake in the Dala River and the city of Gävle are connected in a somewhat unusual way: By a 30 km/18 miles long log canal, partly built as a wooden aqueduct. The first version of the canal was built in 1898, but it has since then been re-built a number of times up until 1950. It is the longest log canal in Sweden..

Continue reading

Det gästvänliga ödetorpet

I de Värmländska skogarna, bortom bilvägarna och bara en liten bit från Norge och Dalsland, finns ett märkligt litet torp. I början av 1950-talet flyttade de sista invånarna ut, men man lät möbler och inredning bli kvar. Nu, drygt 60 år senare, ser allt i stort sett likadant ut. Men trots att torpet står olåst får det stå i stort sett orört.

Continue reading

Åsbobergsgruvan

Åsbobergsgruvan är en del av Stribergsfältet i Bergslagen och har anor sedan 1500-talet. Det var dock inte förrän under 1800-talet som brytningen kom igång i större omfattning. Gruvan är 610 meter djup och det går fortfarande att komma ner till 200-metersnivån innan man möter vattenytan. En sådan expedition kräver dock kunskap och specialutrustning.

Continue reading

Ställberg

På det gamla gruvområdet i Ställberg finns det som förmodligen är Sveriges vackraste gruvlave. Laven byggdes i början av 1920-talet och målades då vit. Under andra världskriget kamouflagemålades den och toppen kapades för att ge plats för luftvärnskanoner.

What might be Sweden’s most beautful mining headframe can be found in the old mining area in Ställberg. The headframe was built in the early 1920’s and was then painted white. During World War II it was painted in camouflage colours and part of the roof was cut off to make room for anti-aircraft guns. 

Continue reading

Prora – Hitlers semesterkoloss

Prora – en gång menat att bli ett semesterparadis för det nationalsocialistiska Tysklands arbetare. Här, vid en vidsträckt Östersjöstrand, skulle 20 000 personer samtidigt semestra med helpension i tio dagar varje år. Bakom projektet låg KdF, ”Kraft durch Freude” (”Kraft genom glädje”) som var nationalsocialisternas statligt kontrollerade fritidsorganisation.

Ångsågen

The steam powered sawmill

Ångsågen var den första industrin som kom till det Uppländska samhället Örbyhus, ungefär när 1800-talet övergick i 1900-tal. Förutom såg och hyvleri hade man här även en snickerifabrik. Vid den tillverkades den svenska paviljongen vid världsutställningen i Barcelona 1929.

The steam sawmill was the first industry to be established in the small township of Örbyhus in Uppland, Sweden, approximately when the 19:th century turned into the 20:th. Apart from a sawmill and a planing mill there was also a  joinery shop at the site. The Swedish pavillion at the World’s fair in Barcelona 1929 was made here.

Continue reading