Prora – Hitlers semesterkoloss

Prora – en gång menat att bli ett semesterparadis för det nationalsocialistiska Tysklands arbetare. Här, vid en vidsträckt Östersjöstrand, skulle 20 000 personer samtidigt semestra med helpension i tio dagar varje år. Bakom projektet låg KdF, ”Kraft durch Freude” (”Kraft genom glädje”) som var nationalsocialisternas statligt kontrollerade fritidsorganisation.

Det gigantiska komplexet –  4,5 km långt – skulle förutom rum för de boende innehålla restauranger och annan service.  Hela komplexet skulle bestå av åtta sexvånings övernattningsbyggnader, vart och ett en halv kilometer långt, förenade med ”liggterrasser” och ha vitmålade fasader.  Från övernattningsbyggnaderna skulle 110 meter långa restauranghus sträcka sig ned till vattnet.

Alla övernattningsrum skulle se likadana ut och ha utsikt mot havet. Rummen skulle vara 2,5 x 5 meter och ha två sängar, en garderob och ett handfat, både högst upp i byggnaderna…

…och längst ned.

Trapphus samt sanitets- och serviceutrymmen skulle ligga på motsatta sidan.

Ca 150 meter österut ligger en lång sandstrand och komplexet skulle byggas parallellt med denna. En kaj skulle anläggas så att KdF:s kryssningsfartyg skulle kunna lägga till där.

I mitten av komplexet planerades en samlingssal som skulle rymma alla 20 000 övernattningsgästerna, samt ett badhus med konstgjorda vågor, det första i Europa.  Dessa blev dock aldrig byggda.

Här skulle 5000 personer arbeta. Samtliga skulle komma från närområdet, liksom alla produkter som behövdes till att försörja de boende. Men det var bara början. Det påstås att Hitler avsåg att bygga totalt totalt fem liknande anläggningar.

Det första spadtaget togs den 2 maj 1936, treårsdagen efter att de fria fackföreningarna hade förbjudits i Tyskland. Ceremonin sändes via radio till hela landet, flottan och flygvapnet deltog, och ordföranden för KdF, Robert Ley, höll tal.

Byggnationen började 1938 och tusentals arbetare var sysselsatta med bygget. 1939 var övernattningsbyggnaderna klara. Då stannade bygget av eftersom andra världskriget bröt ut och de som arbetade med bygget behövdes för mer krigsrelaterade projekt.

Samlingssalen, badhuset och restaurangbyggnaderna blev aldrig byggda.  Trots detta är Prora-komplexet tillsammans med ”Reichsparteitagsgelände” i Nürnberg det nationalsocialistiska Tysklands största genomförda byggprojekt. De andra semesteranläggningarna Hitler planerade blev aldrig påbörjade.

Den närmast följande tiden användes komplexet  främst för krigsförberedelser. Här fick bland annat över 1000 poliser militär träning innan de sändes till östfronten. Att anläggningen skulle kunna användas militärt fanns med i planeringen från början, framför allt skulle det kunna användas som krigssjukhus.

Mot slutet av kriget blev byggnaderna hem för familjer från Hamburg som fått sina hem där förstörda av bombanfall.

Sovjetiska trupper invaderade delar av regionen 1945 och tog även anläggningen i Prora i besittning. Efter 1945 blev delar av komplexet nedmonterat ända in på den råa betongen och teglet  och i vissa fall även söndersprängt.

<

Under 1950-talet omvandlades komplexet till militärgarnison och intogs av DDR:s folkarmé.

Samtidigt återuppbyggdes mycket av  det som monterats ned, varför utseendet idag främst härrör från DDR-tiden. Runt 8000 soldater ur den Östtyska armén huserade här och det pågick ända tills Folkarmen upplöstes och införlivades med Förbundsarmén.

År 1991 lämnade militären komplexet som då övergick i Förbundsrepubliken Tysklands ägo.

1993 stod anläggningen helt öde och förföll allt ner, men 1994 förklarades det som byggnadsminnesmärke och en diskussion vidtog om dess framtid.

Några av de kvarvarande byggnaderna har på senare tid  sålts till kommersiella intressenter som i några fall byggt visningslägenheter och hoppas slutligen kunna exploatera området som semesterort. En byggnad används som museum och en annan som vandrarhem. Fortfarande står dock delar av komplexet och förfaller.

Men visioner för framtiden finns.

Källor:  Dokumentationszentrum Prora, KulturKunststatt Prora samt Wikipedia.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.