Korsnäs timmerränna – tre ovanliga mil

The Korsnäs log canal

Mellan Untrafjärden i Dalälven och Gävle stad finns en ovanlig förbindelse: En tre mil lång timmerränna, delvis byggd i form av en akvedukt i trä. Den första versionen byggdes 1898 men rännan har byggts om flera gånger sedan dess, sista gången 1950. Det är den längsta timmerrännan i Sverige.

The Untrafjärden lake in the Dala River and the city of Gävle are connected in a somewhat unusual way: By a 30 km/18 miles long log canal, partly built as a wooden aqueduct. The first version of the canal was built in 1898, but it has since then been re-built a number of times up until 1950. It is the longest log canal in Sweden..

Continue reading

Spökstaden

The Ghost Town of Grängesberg

I den numera nedlagda gruvan i Grängesberg – Bergslagens största järnmalmsfyndighet – har malm brutits sedan 1500-talet. I början av 1900-talet började man bryta under jord och marken blev med tiden så underminerad att man under 1970-talet flyttade centrum. Det gamla samhället har delvis rasat ned i gruvan, men i ”den förbjudna zonen” finns fortfarande spår av gammal bebyggelse.

Grängesberg, a former iron mining town in central Sweden, had to be moved in the 1970’s due to undermining. In the nowadays sealed off area traces of the old town can still be found while parts of the town have fallen down into the mine.

Continue reading

Reaktor R1

Nuclear Reactor R1

På femtiotalet levde drömmen om atomkraften. Kärnenergi sågs som den framtida energikällan och man hade inte ännu bestämt sig för om Sverige skulle skaffa egna kärnvapen eller ej. Under centrala Stockholm byggdes Sveriges första kärnreaktor.

During the fifties the dream of nuclear power lived strong. Nuclear energy was seen as a the future energy source and Sweden had still not made a decision whether to manufacture nuclear weapons or not. Under central Stockholm the first Swedish nuclear reactor was built.

Continue reading