Åsbobergsgruvan

Åsbobergsgruvan är en del av Stribergsfältet i Bergslagen och har anor sedan 1500-talet. Det var dock inte förrän under 1800-talet som brytningen kom igång i större omfattning. Gruvan är 610 meter djup och det går fortfarande att komma ner till 200-metersnivån innan man möter vattenytan. En sådan expedition kräver dock kunskap och specialutrustning.

Continue reading

Ställberg

På det gamla gruvområdet i Ställberg finns det som förmodligen är Sveriges vackraste gruvlave. Laven byggdes i början av 1920-talet och målades då vit. Under andra världskriget kamouflagemålades den och toppen kapades för att ge plats för luftvärnskanoner.

What might be Sweden’s most beautful mining headframe can be found in the old mining area in Ställberg. The headframe was built in the early 1920’s and was then painted white. During World War II it was painted in camouflage colours and part of the roof was cut off to make room for anti-aircraft guns. 

Continue reading

Östra Silvbergs gruvor

The mines of Östra Silvberg

Östra Silvbergs gruvor är en av Sveriges äldsta gruvor. Här utvanns mycket silver under 1400-talet men bottenprover visar att brytning kan ha förekommit så tidigt som 700-800-talet. Gruvhålen är numera vattenfyllda med ett karakteristiskt vitriolblå vatten.

Östra Silvberg – one of Sweden’s oldest mines. During the 15:th century this was an important silver mine. The mine holes are now water filled with a characteristic bright blue water.

Continue reading

Ramhälls gruvor

The Mines of Ramhäll

Ramhäll ligger några mil utanför Uppsala, i Östhammars kommun. Gruvbrytning har pågått här sedan 1700-talet, och i större omfattning sedan mitten av 1800-talet. I slutet av 1970-talet lades gruvorna ned.

The Ramhäll Mines are situated approximately 25 miles outside the city of Uppsala, Sweden, in the municipality of Östhammar. Mining has taken place here since the 18:th century, and on a larger scale since the middle of the 19:th century. The mines were closed in the late 1970’s and the buildings are now abandoned.

Continue reading

Spökstaden

The Ghost Town of Grängesberg

I den numera nedlagda gruvan i Grängesberg – Bergslagens största järnmalmsfyndighet – har malm brutits sedan 1500-talet. I början av 1900-talet började man bryta under jord och marken blev med tiden så underminerad att man under 1970-talet flyttade centrum. Det gamla samhället har delvis rasat ned i gruvan, men i ”den förbjudna zonen” finns fortfarande spår av gammal bebyggelse.

Grängesberg, a former iron mining town in central Sweden, had to be moved in the 1970’s due to undermining. In the nowadays sealed off area traces of the old town can still be found while parts of the town have fallen down into the mine.

Continue reading