Ställberg

På det gamla gruvområdet i Ställberg finns det som förmodligen är Sveriges vackraste gruvlave. Laven byggdes i början av 1920-talet och målades då vit. Under andra världskriget kamouflagemålades den och toppen kapades för att ge plats för luftvärnskanoner.

What might be Sweden’s most beautful mining headframe can be found in the old mining area in Ställberg. The headframe was built in the early 1920’s and was then painted white. During World War II it was painted in camouflage colours and part of the roof was cut off to make room for anti-aircraft guns. 

Efter  kriget åter målades  laven  åter vit. Fukten och kraften från maskinerna i laven har  fått den att åldras snabbt och den har nu en säregen yta som ser näst intill uråldrig ut.

After the war the headframe was painted white again. The humidity and the power of the machines in the building have made it age fast, and the walls now look almost ancient.

Gruvan utgjorde modergruvan i Ställbergsbolagens verksamhet, det som senare skulle utgöra grunden för Kinneviksbolagen framväxt med bland annat Tele 2.

The mine was the main mine of the Ställberg Corporation, what would later become the foundation of the Kinnevik Corporation including companies like Tele 2.

Gruvan var länge Sveriges djupaste. Orterna gick ner på 900 meter och man hade även testorter på runt 1000  meters djup.

For  a long time the mine was the deepest in Sweden. There were adits as far down as 900 metres and some trial adits even 1000 metres.

Gruvans historia daterar sig till 1867. Den lades ned 1977, bara runt tiotalet år efter att den stått på topp ekonomiskt.

The mines history dates back to 1867. It was closed in 1977, only about ten years after it’s been on its financial peak. 

Laven var en av de första betonglavarna i Sverige. Troligen var det gruvans djup och de krafter som krävdes för uppfordringen som motiverade valet av byggmaterial.

The headframe was one of the first in Sweden to be made of concrete. It was probably the depth of the mine and the power necessary to move the ore that was the cause for this.

Efter att ha legat öde börjar det gamla gruvområdet att få ett nytt liv. En grupp konstnärer har etablerat sig på området och hoppas få ta över det.

A group of artists have now established themselves in the area and are hoping to be able to  obtain the property.

 

2 thoughts on “Ställberg

  1. Hej.När jag var ung arbetade jag i i Stääberg vid gruvan,det var på bärjan på 50 talet,min far arbetade nere i gruvan.jag har många bra minnen från min tid i Ställberg.har varit en gång ock hälsat på sedan jag lämnade Svergie.Ni skall ha tack fär kort från gruvan,ser inte ut att ändrat sig mycket över åren.Undra om Konsum finns kvar.Kanske en dag kan jag besöka Stäälberg igen.Tack för allt jag har läst.
    Lars and Shirley Jansson Parksville B.C canada

    • Hej Lars,
      Ställberg är idag ett ganska ”dött” samhälle, varken affär eller skola finns kvar, och befolkningsmängden är nere på en bit under 100 personer skulle jag gissa. Affären la ner i slutet av 90-talet (om jag inte minns helt fel). Jag är själv uppvuxen i Ställberg och bodde där 1980-2000 och under den tiden var det en idyll att växa upp i. När man idag åker dit och hälsar på är det med lite sorg i hjärtat man ser hur byn ”utvecklats”. Men förutom lite förfall på sina ställen ser Ställberg sig likt ut sen urminnes tider i stort sett. 🙂

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.