Korsnäs timmerränna – tre ovanliga mil

The Korsnäs log canal

Mellan Untrafjärden i Dalälven och Gävle stad finns en ovanlig förbindelse: En tre mil lång timmerränna, delvis byggd i form av en akvedukt i trä. Den första versionen byggdes 1898 men rännan har byggts om flera gånger sedan dess, sista gången 1950. Det är den längsta timmerrännan i Sverige.

The Untrafjärden lake in the Dala River and the city of Gävle are connected in a somewhat unusual way: By a 30 km/18 miles long log canal, partly built as a wooden aqueduct. The first version of the canal was built in 1898, but it has since then been re-built a number of times up until 1950. It is the longest log canal in Sweden..

Varför byggdes då rännan? I de norra delarna av Sverige byggdes normalt sågverk vid älvmynningarna, varifrån det färdiga virket kunde skeppas ut i världen. Timret som skulle sågas upp flottades nedför älvarna från skogarna i inlandet. För Dalälvens del var det inte ett upplägg som fungerade. Mot slutet av älven fanns både forsar och vattenfallen vid Älvkarleby. Så man valde att bygga ett sågverk i Korsnäs i Falun och transporterade virket med tåg för utskeppning från Gävle.

I längden blev det här en rätt kostsam historia, så vid slutet av 1800-talet flyttade man helt sonika sågverksindustrin till Bomhus i Gävle. Det var 2000 personer som flyttades, inklusive byggnader – den största industriflytten i Sveriges historia. En helt ny stadsdel där de flesta talade dalmål växte upp i Gävle.

Men även timret måste till Gävle. Lösningen blev att man byggde en tre mil lång ränna från Untrafjärden i Dalälven till Bomhus i Gävle. På bilden nedan syns inloppet till rännan.

But why was it built? In the northern parts of Sweden sawmills were normally built by the rivermouths, from where the cut timber could be shipped. The logs to be cut  were floated down the rivers from the inland forests. But towards the end of the Dala River there were rapids and waterfalls. So a sawmill was established inland, in Korsnäs in the city of Falun and the cut timber was transported by rail to Gävle for shipping.

This turned out to be rather costly, so at the end of the 19:th century the whole sawmill was moved to Bomhus in Gävle. 2000 people and buildings had to move – the most extnesive relocation of an industry in Sweden’s history. A whole new suburb where most people spoke the Dala dialect grew up in Gävle.

But the logs had to be transported to Gävle as well. The solution was the construction of a 30 km/18 mile canal from the Untra Lake in the Dala River to Bomhus in Gävle. In the picture below you can see the entrance to the canal.

Höjdskillnaden mellan Untrafjärden och Bomhus är 50 m, så det krävdes en hel del ingenjörskonst för att få vattnet och stockarna att flyta lugnt längs rännan. Det innebar också att rännan inte alltid kunde följa samma nivå som omgivningen.    Där det var möjligt – vilket gäller stora delar av sträckan – byggde man en grävd kanal.

The difference in altitude between the Untra Lake and Bomhus is 50 m/165 ft, so quite a bit of engineering skills where needed to get a nice steady flow along the canal. It also meant that the canal couldn’t always be on the same level as the surroundings. Where possible,  the canal was simply dug out.

Men där det inte gick, t ex på grund av nivåskillnad, byggde man en ränna i trä på varierande höjd över marken.

But where this was not possible, a wooden V-shaped aqueduct was built.

Den här träkonstruktionen är den mest spektakulära delen av rännan, särskilt där den går i en mjuk böj över  Klittesjön.

The parts with this wooden construction are the most spectacular, especially where it goes in a soft bend across Lake Klittesjön. 

Cirka 700 personer arbetade med bygget. Enligt beräkningarna skulle det ta 10 timmar för en stock att färdas längs hela rännan.

Some 700 people where involved in the construction work, The estimated time for a log to float all the way was 10 hours.

År 1970 var det tågtrafiken som fick ta över transporterna igen och flottningen upphörde. Rännan är fortfarande vattenfylld under sommaren och ingår i Korsnäs industrivattensystem.

In 1970 the transportation of logs was moved to the railway, and the log driving ceased. The canal is still water filled during the summer and is part of the Korsnäs industrial water system.  

Längs rännan finns olika regleringsanordningar för vattenflödet.

The water flow is regulated by different devices along the canal.

Här och var finns också avrinningar till andra vattendrag.

Occasionally there are also small side canals to other water flows.

Även om rännan underhålls är det en och annan vattendroppe som försvinner i läckorna.

Even if the canal is still being maintained, a few water drops leak out.

När E4:an byggdes om till motorväg blev man tvungen att göra ett avbrott i rännan. Något timmer kan därför inte passera längre. Men vattnet leds ner i en tunnel under motorvägen och sedan upp på andra sidan där trärännan fortsätter.

When the national highway E4 was turned into a motorway, the wooden canal had to be cut off. No logs can come past here today. But the water is led through a tunnel under the motorway and then comes up on the other side where the aqueduct continues.  

Det har uppenbarligen gått teleledningar längs rännan. Kan det har varit för kommunikation mellan de som arbetade vid rännan?

There are remnants of old telephone wires along the canal, maybe used for communication between log drivers.

Där rännan är i trä finns det en gångväg byggd precis vid rännan. Där den är grävd finns det stigar. Så det går bra att promenera längs hela kanalen.

The wooden aqueduct includes a walkway. Where the canal is dug into the ground there are paths nearby. So it is possible to walk along the whole canal. 

Bonusmaterial (tillagt 2016)

En filmsnutt från vår paddling i rännan 2014.

A short clip from our canoeing trip in the canal 2014.

Och en annan paddling juni 2016.

And another trip June 2016.

Lite senare tog vi oss även an fortsättningen av rännan, på östra sidan E4.

Shortly thereafter we also decided to give the rest of the canal, on the eastern side of the E4 highway, a go.

13 thoughts on “Korsnäs timmerränna – tre ovanliga mil

  • Ja, det blir det tyvärr. Närmaste ställe att komma fram med bil väster om motorvägen är vid Hyttön (kolla på karta). Man kan fortsätta i rännan fram till motorvägen, men sedan får man antingen bära eller bogsera flytetyget tillbaka till Hyttön.
   Vid motorvägen finns ingen passage, vattnet går ner i en kulvert under motorvägen som på inget sätt är farbar.
   Från Hyttön får man sedan köra ner till och över motorvägen och sedan ta in på en väg till vänster, där hittar man rännan igen. Skulle tro att det är en sträcka på närmare 3 km.

 1. Har tänkt länge på att ge syrran en tur med kanot som bröllopspresent men dessvärre hittar jag ingen som anordnar detta i rännan. Ingen som har nåt förslag eller skulle kunna arrangera en tur?

  Hör jättegärna av dig isåfall

  Michael-jansson@hotmail.com

 2. Spännande läsning!!

  Hur vet man när det är vatten i rännan?

  Vi var där igår och det var tyvärr torrt.

  Vi hittade inte heller någon bra väg till starten. Vad har ni för tips där? Det var en låst bom vid hyttön

  • Hej, rännan är bara vattenfylld under sommaren. De exakta datumen kommer jag inte ihåg, men den borde fyllas ganska snart.
   Det går inte att komma till inloppet med bil, alla vägar är bommade. Vi paddlade över Untrafjärden till inloppet efter att ha letat upp ett ställe där man kunde nå stranden med bil. Det är rätt mycket hinder i rännan, men en trevlig paddlingsutflykt. Vissa delar är trevligare än andra: https://www.youtube.com/watch?v=Boo3NBe4yxs

 3. Paddlade idag 201631 ifrån starten till efter älgsjön. Det går att paddla dit men det är inte värt besväret diket är grunt och kraftigt igenväxt efter Mårtsbo. Inne i Gävle var rännan helt torrlagd. Eftersom det inte finns någon reglering vid Älgsjön så tror jag att det numera är svårt att nå ända fram till sågverket, vattnet räcker helt enkelt inte hela vägen, fördämningen vid Älgsjön släpper förbi för lite vatten. Bästa biten är från starten till Hyttön.

  • Hej, har tyvärr missat ditt inlägg, fick ingen notifiering om det.
   Hur paddlade ni? Vi körde SUP till Älgsjön men det var rätt kämpigt, känns som det skulle vara näst intill ogörligt med kanot. Förstår att det blir ännu värre efter Älgsjön, har sett hur det ser ut inne i Gävle och där var det helt torrt sista biten när jag kollade. Men som du skriver, första biten är trevlig!

 4. Enligt Korsnäs så använder man inte längre vatten från rännan till någonting. Enda anledning till att den underhålls är att det finns ett avtal som säger att Korsnäs har ansvar för vattennivån i Älgsjön.

  Mailet jag fick från deras informationsavdelning:

  Timmerrännan används inte för vår process längre, MEN det kan vara vatten i den från början av sommaren till tidig höst. Det gör att det av säkerhetsskäl är det inte tillåtet att befinna sig i rännan.

  Att det finns vatten i rännan ibland styrs av en så kallad sjöreglering som vi har ett avtal med länsstyrelsen om. I de fall som det fylls på vatten i rännan så annonserar vi det i Gävle Dagblad.

  Angående vatten till vår process så är det ytvatten från Dalälven som vi pumpar (genom tuben). Vattnet tas in via sjön Trösken.

  Hör av dig om du har några andra frågor.

  Vänliga hälsningar
  Johan Persson

 5. Hej. Fantastiskt att hitta denna infon.
  Har i många år undrat vad detta är när jag passerat på E4. Hälsning Jocke Andren

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.