Ställberg

På det gamla gruvområdet i Ställberg finns det som förmodligen är Sveriges vackraste gruvlave. Laven byggdes i början av 1920-talet och målades då vit. Under andra världskriget kamouflagemålades den och toppen kapades för att ge plats för luftvärnskanoner.

What might be Sweden’s most beautful mining headframe can be found in the old mining area in Ställberg. The headframe was built in the early 1920’s and was then painted white. During World War II it was painted in camouflage colours and part of the roof was cut off to make room for anti-aircraft guns. 

Continue reading

Hitlers semesterkoloss

Prora – en gång menat att bli ett semesterparadis för det nationalsocialistiska Tysklands arbetare. Här, vid en vidsträckt Östersjöstrand, skulle 20 000 personer samtidigt semestra med helpension i tio dagar varje år. Bakom projektet låg KdF, ”Kraft durch Freude” (”Kraft genom glädje”) som var nationalsocialisternas statligt kontrollerade fritidsorganisation.

Ångsågen

The steam powered sawmill

Ångsågen var den första industrin som kom till det Uppländska samhället Örbyhus, ungefär när 1800-talet övergick i 1900-tal. Förutom såg och hyvleri hade man här även en snickerifabrik. Vid den tillverkades den svenska paviljongen vid världsutställningen i Barcelona 1929.

The steam sawmill was the first industry to be established in the small township of Örbyhus in Uppland, Sweden, approximately when the 19:th century turned into the 20:th. Apart from a sawmill and a planing mill there was also a  joinery shop at the site. The Swedish pavillion at the World’s fair in Barcelona 1929 was made here.

Continue reading

Litet bruk vid skogens slut

The little plant by the end of the forest

En dag runt mitten av 1940-talet stängdes det lilla kalkbruket. Arbetarna ställde ifrån sig sina kärror och gick hem. Bruket  hade det bara varit igång i tio år när konkurrenten köpte upp det för att omedelbart lägga ned det. Men bruket står fortfarande kvar vid skogskanten, relativt välbevarat trots den tid som gått.

A day in the mid 1940’s the small lime kiln plant was closed. The workers put their wheel barrows to the side and went home. The plant had only been in operation for ten years when the competitor bought it just to close it down. But the building still stands by the edge of the forest, relatively well preserved despite the years that have passed.

Continue reading

Rajtet finns inte längre

Rajtet is gone

[Rivet/Torn down 2013] Har precis nåtts av beskedet att ödehuset Rajtet revs för någon dag sedan. Troligen var det enda möjliga utvägen, men det är ändå trist att ett av Sveriges mest kända ödehus nu försvunnit för alltid.

I have just been informed that the abandoned house called Rajtet was torn down a day or two ago. There was probably no alternative, but it’s still sad that one of the most well known abandoned houses in Sweden is gone forever.

Continue reading